logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Aktualności z 2018 roku

Zarząd Główny SNAP ogłosił nabór kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzowanie archeologii (regulamin nagrody znajduje się na stronie internetowej SNAP: snap.org.pl/nagrody-snap/nagroda-dabrowskiego/).

Kandydatury wraz z uzasadnieniem zgłaszać można do 31 marca 2019 roku drogą elektroniczną (na adres Zarządu Głównego: snap@snap.org.pl, albo Sekretarza Generalnego SNAP: rwiloch@autograf.pl) lub tradycyjną pocztą — na adres Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź). Kandydatury do Nagrody można zgłaszać także za pośrednictwem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SNAP.

Życzenia świąteczne

Wojewoda Łódzki na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi podjął decyzję o likwidacji delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Likwidacja delegatur WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu (już wcześniej zlikwidowano delegaturę w Skierniewicach) wynika podobno z braku efektywności działania struktury rozproszonej i ma przynieść liczne korzyści finansowe i kadrowo-organizacyjne (obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów dostaw usług, możliwość wygenerowania oszczędności w funduszu pałac).

To chyba zapowiedź tego, że niedługo zostaną zlikwidowane delegatury w innych województwach. Tak znaczne scentralizowanie wojewódzkich urzędów konserwatorskich spowoduje zanik jakichkolwiek działań służb konserwatorskich w terenie!

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich [...] oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Czytaj więcej >>
Grzybowski Turniej Wojów

Zapraszamy na V Grzybowski Turniej Wojów — już 18 (sobota) i 19 (niedziela) sierpnia. W tym roku będzie to Turniej o koronę dębów grzybowskich — Siemowit, a w nim, jak zawsze, moc atrakcji. Start 18 sierpnia o godz. 10:00, zakończenie 9 sierpnia o godz. 18:00.

Czytaj więcej >>

W ostatnich dniach nasiliły się działania Zarządu Głównego SNAP w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Oto przykłady dwóch stanowisk: Kraków-Stradom i Ustowo gm. Kołbaskowo, stan. 17.

Kraków-Stradom >>
Ustowo stan. 17 >>

Kary za nielegalne poszukiwania tzw. ukrytych lub porzuconych zabytków. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, bardzo korzystnie wpłynęła na ochronę zabytków archeologicznych w naszym kraju — co stwierdzamy na podstawie informacji pochodzących zarówno od archeologów, jak i danych z urzędów konserwatorskich.

Czytaj więcej >>
Suplement >>

W zebraniu sprawozdawczym Oddziału Wielkopolskiego SNAP w dniu 13 czerwca uczestniczyło 19 członków Oddziału. Wysłuchano sprawozdań prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej, po czym zebrani przegłosowali przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Następnie wybrano siedmiu delegatów na XXIX Zjazd SNAP we Wrocławiu. Są to:

  • Hanna Kóčka-Krenz
  • Agnieszka Krawczewska
  • Andrzej Michałowski
  • Artur Różański
  • Artur Sobucki
  • Jacek Wierzbicki
  • Jacek Wrzesiński

13 czerwca (środa) o godzinie 12:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. Na tym spotkaniu wybrani zostaną też delegaci, którzy będą reprezentowali nasz Oddział na XXIX Zjeździe SNAP, jaki odbędzie się 16 czerwca (sobota) w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

XXI Konferencja sprawozdawcza

Na XXI Konferencję sprawozdawczą „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017” zgłoszono ogółem 25 referatów, 26 komunikatów i 4 postery.


Program konferencji >>

26 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Kierunki ewolucji w metodzie identyfikacji dziedzictwa archeologicznego i granice jego ochrony — od AZP do AZP+”, który wygłoszą Agnieszka Makowska i Bartosz Skaldawski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Zebranie SNAP
Spodziewamy się, że ten wykład zainteresuje wszystkich archeologów, bo każdy z nas miał, ma lub będzie miał kiedyś do czynienia z AZP!
XXI Konferencja sprawozdawcza

Zapraszamy do udziału w XXI Konferencji sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017”, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27, a której nasz Oddział jest współorganizatorem. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego!

Dodatkowe informacje można uzyskać u Aleksandry Maron (Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, tel. +48 61 628 55 16) lub pisząc pod adresem: 21.konferencja@gmail.com

Pismo przewodnie >>
Zgłoszenie referenta >>
Zgłoszenie słuchacza >>

Aktualności z 2016 roku Aktualności z 2017 roku Aktualności z 2018 roku
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN