SNAP

Kim jesteśmy

STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH (SNAP), to towarzystwo naukowe powołane do życia w 1989 roku. Bezpośrednią przyczyną jego powstania było całkowite przejęcie kontroli — nad istniejącym wówczas Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym — przez numizmatyków, do czego doszło na zjeździe tego towarzystwa w 1988 roku. Pierwszym prezesem SNAP była przez 6 lat (2 kadencje) prof. Zofia Kurnatowska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.


SNAP pragnie kontynuować tradycje Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, które powstało na zjeździe w Nowej Hucie w 1953 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w Poznaniu (zał. 1920 r.), Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu (zał. 1948 r.) oraz Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie i Krakowie, przemianowanego w 1972 roku na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.


Obecnie SNAP jest organizacją zawodową o charakterze społecznym, która zrzesza specjalistów w zakresie archeologii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współpracujących, działających w dziedzinie badań archeologicznych, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.

Nasze cele

 • udział w życiu naukowym i kulturalnym przez działania dla rozwoju archeologii, prahistorii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego,
 • pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
 • troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 • inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii i prahistorii,
 • utrzymywanie ścisłej łączności między ogółem archeologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nimi.

Kto może być naszym członkiem

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto:

 • ukończył studia wyższe w zakresie archeologii,
 • ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii i prahistorii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków lub w innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z problematyką archeologii i prahistorii,
 • nie ukończył studiów wyższych, ale pracuje w jednej z powyżej wymienionych dziedzin, jeśli Komisja Kwalifikacyjna, na wniosek Zarządu Oddziału, uzna taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,
 • jest studentem co najmniej IV roku studiów archeologii lub dziedzin pokrewnych.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia z opinią i poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedłożonej przez Zarząd Oddziału oraz wniosku Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje naukowe i zawodowe kandydata.

Nasza działalność

Formy działalności oraz intensywność tej działalności zależą od aktywności członków i Zarządu Oddziału, gdyż poszczególne oddziały SNAP są autonomiczne w swej działalności. Należą do nich zebrania naukowe, na których wielkopolscy archeolodzy lub zapraszani goście przedstawiają aktualne problemy badawcze, najciekawsze nowe odkrycia oraz problemy ważne dla naszego regionu. Inną formą są tzw. warsztaty archeologiczne, niewielkie konferencje, na które zapraszani są wyłącznie specjaliści, na których dyskutuje się aktualne tematy, niekiedy połączone z prezentacją materiałów źródłowych. Nasz Oddział wydaje własne czasopismo — „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” — przede wszystkim o charakterze sprawozdawczym, w którym zamieszczane są raporty z aktualnie realizowanych badań, a także opracowania o charakterze bardziej syntetycznym. Wydawane są również liczne pozycje książkowe.

Lista członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział Wielkopolski
(stan na dzień 1 czerwca 2017 roku)

Lp.Imię i nazwiskoData wstąpienia
dr Michał Brzostowicz1989
dr Bożena Dzieduszycka1989
dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. PAN1989
dr hab. Dobrochna Jankowska, prof. UAM1989
dr Jarmila Kaczmarek1989
Barbara Kirschke1989
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz1989
Edward Krauze1989
Andrzej Krzyszowski1989
Tadeusz Łaszkiewicz1989
Jacek Nowakowski1989
dr Andrzej Prinke1989
dr Maciej Przybył1989
Aleksander Starzyński1989
dr Barbara Stolpiak1989
dr Krzysztof Szamałek1989
Elżbieta A. Świerkowska-Barańska1989
Mirosława Dernoga1990
Edwin Dzięciołowski1990
Jacek Wrzesiński1990
prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa1990
Krzysztof Gorczyca1991
Teresa Witkowska1991
Anna Wrzesińska1991
Piotr Pawlak1992
dr Adam Kędzierski1993
Edward Pudełko1993
Leszek Ziąbka1993
dr hab. Henryk Machajewski, prof. UG1994
dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM1994
mgr Artur Sobucki1994
dr Justyna Żychlińska1997
dr Daniel Żychliński1997
Bogdan Walkiewicz1998
dr Ewa Bugaj2002
Daria Kaniewska2002
dr Jarosław Rola2002
dr hab. Jacek Wierzbicki, prof. UAM2002
Iwona Chrzanowska-Wawrzyniak2004
Agata Karwecka2008
Agnieszka Krawczewska2008
Paweł Sankiewicz2009
Małgorzata Radtke2010
dr Tomasz Stępnik2010
dr hab. Artur Różański, prof. UAM2010
dr Milena Teska2010
Zbigniew Woźniak2011
Marta Świtoń2012
Anna Skrzeczyńska2012
Marta Błażejewska2012
Ziemowit Zamojski2012
Andrzej Kowalczyk2012
dr Michał Krueger2013
Robert Prawniczak2013
Tomasz Kasprowicz2013
Marcin Krzepkowski2014
Emilia Smółka2014
Magdalena Felis2014
Tomasz Podzerek2016
Romualda Bartkowiak2016
dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM2016
Marta Krzyżanowska2016
Mariusz Sadowski2016
dr Paulina Suchowska-Ducke2016
Kamilla Waszczuk2017
dr Łukasz Różycki2017
Aleksandra Maron2018
Michał Bonk2018
Andrzej Smaruj2018
Łukasz Kaczmarek2019
Barbara Wielgus2019
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN