logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Działalność Oddziału Wielkopolskiego SNAP
(do maja 2016 roku pod nazwą Oddział w Poznaniu)

W latach 2004–2007 Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu liczył ok. 80 członków i działał pod kierownictwem Zarządu w składzie:

 • prezes – Henryk Machajewski (Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)
 • wiceprezes – Andrzej M. Wyrwa (Instytut Historii UAM w Poznaniu)
 • sekretarz – Piotr Pawlak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
 • skarbnik – Jacek Wrzesiński (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
 • członek – Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
 • członek – Ewa Bugaj (Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)

W działalności poznańskiego oddziału SNAP można wyróżnić kilka grup zagadnień:

 1. Działalność wydawnicza
  • Ukazały się 7 (2005 r.) i 8 (2007 r.) tomy „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, oba wydane ze środków Oddziału SNAP w Poznaniu.
   12 października 2004 r. kolega Michał Kara, dotychczasowy sekretarz redakcji WSA, zrezygnował z pełnionej funkcji, a na jego miejsce powołano Andrzeja Michałowskiego. Zatem skład Redakcji WSP w okresie od 2004 do 2007 r. był następujący: Zofia Kurnatowska (redaktor), Tadeusz Makiewicz (z-ca redaktora), Andrzej Michałowski i Piotr Pawlak (sekretarze).
  • Ukazały się trzy kolejne tomy „Funeralii Lednickich”: spotkanie 7 (Do, ut des – dar, pochówek, tradycja), Poznań 2005 r. (323 ss.), spotkanie 8 (Starość – wiek spełnienia), Poznań 2006 r. (320 ss.), spotkanie 9 (Środowisko pośmiertne człowieka), Poznań 2007 r. (400 ss.). Kolejne tomy wydawano ze środków: Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Przedsiębiorstwa ALTAX Sp. z o.o., Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Historii Uniwersytetu w Zielonej Górze i Fundacji Brzeskich,
  • Opublikowano III tom „Wielkopolskiego Biuletynu Konserwatorskiego”, Poznań 2006 (248 ss.), wydany z funduszy Wojewody Wielkopolskiego.
  • Ukazała się książka p.t. „Archeologia powiatu obornickiego”, Poznań 2005 (490 ss.), wydana ze środków poznańskiego oddziału SNAP, władz samorządowych powiatu obornickiego, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie.
  • Wydano książkę p.t. „Ląd nad Wartą”, Poznań 2005 (104 ss.), będącą plonem sesji naukowej towarzyszącej I Festiwalowi Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, dzięki środkom pozyskanym od władz samorządowych powiatu słupeckiego.
  • Ukazała się książka p.t. „Pradolina Noteci na tle pradziejowych i średniowiecznych szlaków handlowych”, Poznań 2006, ss. 334. Wydano ze środków Oddziału SNAP w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Organizacja konferencji
  • Współorganizowanie XVI konferencji sprawozdawczej „Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej”, Poznań 22 kwietnia 2005 r.
  • Organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej p.t. „Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych” Piła-Płotki, 29–30 listopada 2005 r. Sesję wspierali: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Piły, Urząd Miasta i Gminy w Wieleniu, UAM w Poznaniu i Muzeum Okręgowe w Pile.
  • Współorganizowanie „Festiwalu Archeologicznego” na grodzisku w Grzybowie – czerwiec 2005 r.
  • współorganizowanie dwóch edycji „Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą” – I edycja: 25–26 czerwca 2005 r., II edycja: 23–24 czerwca 2006 r. Festiwal wspierali: Wyższe Seminarium Stowarzyszenia Salezjańskiego, Wielkopolski Zespół Parków Krajobrazowych, Fundacja Patrimonium, Starostwo w Słupcy i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
  • Współorganizowanie „Funeralii Lednickich” – Lednica (2006, 2005, 2007). Oddział SNAP w Poznaniu jest jednym z wielu uczestników tego projektu, zaś głównym pomysłodawcą, organizatorem i wykonawcą jest kolega Jacek Wrzesiński, wspomagany przez Annę Wrzesińską i Wojciecha Dzieduszyckiego.
  • Zorganizowanie konferencji „Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie” jaka odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 r. w Poznaniu i poprzedzała obrady XVIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.
 3. Wykłady zaproszonych gości
  • Janusz Piontek, Populacje ludzi w dorzeczy Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich (20 grudnia 2004 r.). Liczba słuchaczy: 95 osób.
  • Karol Modzelewski, Banicja u barbarzyńców (10 stycznia 2005 r.). Liczba słuchaczy: ponad 250 osób.
  • Władysław Duczko, Waregowie w Rosji (5 marca 2007 r.). Liczba słuchaczy: 120 osób.
  • Andrzej Kola, Badania archeologiczne w Bykowni na Ukrainie (19 marca 2007 r.). Liczba słuchaczy: 90 osób.
 4. Zebrania otwarte
  • Zadania archeologów w związku z wprowadzoną nową ustawą o ochronie zabytków (21 października 2004 r.). Zebranie zorganizowano przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 archeologów. Jego rezultatem był list wysłany do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, w którym nakreślono główne problemy nurtujące archeologów działających w Wielkopolsce.
  • Udział członków OP/SNAP w spotkaniu zorganizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne (20 grudzień 2004) z mgr. Markiem Gierlachem z Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie. Na tym zebraniu, obok spraw związanych z nowymi zadaniami stojącymi przed archeologami wynikającymi z nowej ustawy o ochronie zabytków, członkowie SNAP ze zdumieniem odebrali wyjątkowo nieprzychylne nastawienie M. Gerlacha do naszego Stowarzyszenia. Pytania ze strony Oddziału SNAP w Poznaniu do M. Gerlacha kierowali Michał Brzostowicz i Henryk Machajewski.
  • Zebrania dotyczące problemów kontaktów SNAP z OODA – dwa spotkania: 20.10.2005 r. i 19.01.2006 r.
 5. Sprawy organizacyjne
  • Stwarzanie administracyjnych możliwości dla członków SNAP do prowadzenia prac wykopaliskowych (Piotr Pawlak 2006–2007, Henryk Machajewski 2005–2006).
  • Prowadzenie sprzedaży, w tym także wysyłkowej, ukazujących się publikacji.
  • Występowanie do władz samorządowych województwa o środki finansowe w celu zorganizowania sesji naukowej w Pile-Płotkach (2005 r.) oraz w Poznaniu (2007 r.). Obydwie inicjatywy zakończyły się przyznaniem przynajmniej części oczekiwanych funduszy.
  • W związku ze śmiercią Gwidona Wilgockiego, naszego kolegi ze Szczecina, grono kolegów z Poznania napisało artykuły do księgi pamiątkowej p.t. „Nie tylko archeologia”, Szczecin 2006.
  • Henryk Machajewski z poznańskiego Oddziału SNAP otrzymał w 2005 roku nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego, przyznaną przez Zarząd Główny SNAP, za popularyzowanie archeologii.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN