SNAP

Władze Oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Prezes
dr hab. Jacek Wierzbicki
Instytut Archeologii UAM
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 694 156 360
e-mail: jacwierz@amu.edu.pl
Wiceprezesi
dr Artur Różański
Instytut Archeologii UAM
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 608 826 289
e-mail: artroz76@gmail.com
dr Daniel Żychliński
APB Thor Sp. z o.o.
al. Reymonta 21
62-200 Gniezno
tel. 662 203 146
e-mail: d.zychlinski@apbthor.pl
Sekretarz
mgr Agnieszka Krawczewska
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
tel. 618 418 845
e-mail: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
Skarbnik
dr Michał Krueger
Instytut Archeologii UAM
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 506 595 499
e-mail: krueger@amu.edu.pl
Członkowie Zarządu
mgr Anna Skrzeczyńska
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Gołębia 2
61-834 Poznań
tel. 662 013 667
e-mail: a.skrzeczynska@poznan.wuoz.gov.pl
mgr Artur Sobucki
tel. 606 400 102
e-mail: artuso2@gmail.com

Komisja Rewizyjna
dr Jarmila Kaczmarek
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 616 285 535
e-mail: jek99@wp.pl
mgr Andrzej Krzyszowski
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 618 528 251, wewn. 114
e-mail: andrzej.krzyszowski@muzarp.poznan.pl
mgr Piotr Pawlak
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 616 285 539
e-mail: piotr.pawlak@muzarp.poznan.pl
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN