logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Władze Oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Prezes
dr hab. Jacek Wierzbicki
Instytut Archeologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. 694 156 360
e-mail: jacwierz@amu.edu.pl
Wiceprezesi
mgr Artur Sobucki
tel. 606 400 102
e-mail: artuso2@gmail.com
dr Daniel Żychliński
APB Thor Sp. z o.o.
al. Reymonta 21
62-200 Gniezno
tel. 662 203 146
e-mail: d.zychlinski@apbthor.pl
Sekretarz
mgr Aleksandra Maron
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 606 140 047
e-mail: aleksandra.maron@muzarp.poznan.pl
Skarbnik
dr Paulina Suchowska-Ducke
Instytut Archeologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. 601 823 478
e-mail: pausuc@amu.edu.pl
Członkowie Zarządu
mgr Michał Bonk
APB Thor Sp. z o.o.
al. Reymonta 21
62-200 Gniezno
tel. 795 084 009
e-mail: michalbonk90@gmail.com
mgr Agnieszka Krawczewska
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
tel. 61 841 88 45
e-mail: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.plKomisja Rewizyjna
dr Jarmila Kaczmarek
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 61 628 55 35
e-mail: jek99@wp.pl
mgr Andrzej Krzyszowski
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 61 852 82 51, wewn. 114
e-mail: andrzej.krzyszowski@muzarp.poznan.pl
mgr Magdalena Felis
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 694 142 719
e-mail: magdalena.felis@muzarp.poznan.pl
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN