SNAP

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Recenzenci współpracujący
z „Wielkopolskimi Sprawozdaniami Archeologicznymi”

  • prof. UWr dr hab. Artur Bałżejewski
  • prof. dr hab. Grzegorz Domański
  • prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
  • prof. UAM dr hab. Rafał Koliński
  • prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
  • dr hab. Michał Kara
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN