SNAP

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego
dla prof. dr hab. Mykolasa Michelbertasa

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi. Nagrodę wręczyli wiceprezesi SNAP: mgr Alina Jaszewska i dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM oraz wicedyrektor Instytutu Archeologii UAM, dr hab. Jacek Wierzbicki.

Gospodarzem tego wydarzenia był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński. Obecni byli też m.in. rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. dr hab. Artūras Žukauskas, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. Rimantas Jankauskas, kierownik Katedry Archeologii prof. dr hab. Albinas Kuncevičius oraz doc. dr Aleksiejus Luchtanas.

Wręczając Nagrodę dr hab. Andrzej Michałowski zaznaczył, że prof. Mykolas Michelbertas jest wybitnym archeologiem, który znacząco przyczynił się do rozwoju myśli archeologicznej. Litewskiego naukowca od lat łączą ścisłe więzi z polskim środowiskiem naukowym. „Prof. M. Michelbertas jest archeologiem, który przez całe swoje życie naukowe zajmując się problemami okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów i numizmatyką tegoż czasu, współpracował z archeologami zajmującymi się tematyką dotyczącą Bałtów. Badając tereny litewskie, rozpoznawał także strefę, która obecnie znajduje się na terenie Polski. Dla nas, w Polsce, jest on symbolem archeologii litewskiej, osobą, która przez wiele lat reprezentowała wileński ośrodek archeologiczny” — powiedział.

Prof. dr hab. M. Michelbertas jest obecnie emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, ale nadal jest czynnym naukowcem, prowadzi badania, jest autorem licznych publikacji naukowych.

„Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, gdyż po raz pierwszy Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich nagrodziło archeologa z zagranicy. Z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce łączy mnie wieloletnia współpraca w dziedzinie, którą się zajmuję. Współpracowałem między innymi ze śp. prof. Kazimierzem Godłowskim — nieraz odwiedzaliśmy się nawzajem w Wilnie i Krakowie, żeby omówić wspólne plany i działania. Mam wielu przyjaciół na uniwersytetach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, z którymi stale wymieniamy się informacjami na temat najnowszych odkryć naukowych, prowadzonych badań wykopaliskowych. Uprawiana przez nas dziedzina nauki — archeologia — jest przecież ponadregionalna, w epoce którą badamy nie było przecież granic, a plemiona przemieszczały się z miejsca na miejsce. Wielokrotnie miałem też okazję prowadzić wykłady na polskich uczelniach. Mam nadzieję, że ta nagroda stanie się impulsem do dalszego rozwoju środowisk naukowych Polski i Litwy” — powiedział w wywiadzie udzielonym portalowi wilnoteka.lt prof. dr hab. Mykolas Michelbertas.
Nagroda im. J. Kostrzewskiego Nagroda im. J. Kostrzewskiego
Dr hab. Andrzej Michałowski przekazuje
statuetkę Nagrody im. J. Kostrzewskiego
prof. dr hab. Mykolasowi Michelbertasowi
Gratulacje prof. Mykolasowi Michelbertasowi
składa ambasador Rzeczpospolitej Polskiej,
Jarosław Czubiński
Nagroda im. J. Kostrzewskiego Nagroda im. J. Kostrzewskiego
Prof. Mykolas Michelbertas z żoną w otoczeniu ambasadora RP, przedstawicieli władz Uniwersytetu Wieleńskiego i SNAP Laureat Nagrody im. J. Kostrzewskiego,
prof. dr hab. Mykolas Michelbertas
ze statuetką Nagrody im. J. Kostrzewskiego
fot. Andrzej Kierulis (Instytut Polski w Wilnie)

 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN