SNAP

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Etapy obiegu
pracy zgłoszonej do publikacji
w „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”

 1. Zgłaszanie artykułów do publikacji do końca lutego każdego roku.
 2. Sprawdzenie zgodności artykułów z Instrukcją wydawniczą.
 3. Przeprowadzenie procedury recenzji wewnętrznej.
 4. Wprowadzenie przez autorów korekt i uzupełnień do artykułów na wniosek Redakcji.
 5. Przekazanie artykułów do recenzji zewnętrznej.
 6. Wprowadzenie przez autorów korekt i uzupełnień wynikających z otrzymanych przez Redakcję recenzji.
 7. Podpisanie Umów licencyjnych wraz z Załącznikiem nr 1 do umowy.
 8. Przekazanie streszczeń, abstraktów i słów kluczowych do tłumaczenia.
 9. Wykonanie redakcji merytorycznej.
 10. Wykonanie redakcji językowej.
 11. Wykonanie projektu graficznego okładki.
 12. Wykonanie składu.
 13. Przekazanie artykułów do korekt autorskich.
 14. Wykonanie składu końcowego po korektach autorskich.
 15. Przekazanie publikacji do druku.
 16. Przekazanie autorom tekstów w formacie .pdf.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN