logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Zarząd Główny SNAP uruchomił swoją stronę na Facebooku. Prosimy o jej rozpropagowanie.

Czytaj więcej >>

Archeologom nie trzeba przypominać czym jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO rezerwat „Krzemionki”. Niestety, ostatnio planuje się uruchomienie odkrywkowej kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej, która w całości będzie znajdować się na terenie jego strefy buforowej. Byłoby to pogwałcenie przyjętych przez państwo polskie zobowiązań i wiązałoby się z usunięciem „Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego”z listy światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z tym 16 października 2020 roku Zarząd Główny SNAP wystosował apel do władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych z gorącą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu powstrzymania uruchomienia tej kopalni.

Czytaj więcej >>
WSA, t. 18/19/20

Ukazały się długo oczekiwane Wielkopolskie Wiadomości Archeologiczne. Jest to tom łączony 18/19/20 za lata 2017/2018/2019. Na 288 stronach znalazło się tam 22 artykułów podzielonych na cztery działy: Materiały, Sprawozdania, Doniesienia konserwatorskie i Z życia Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Czytaj więcej >>

Plakat konferencji

8 i 9 października odbędzie się w Koninie (online muzeum.com.pl) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Manis arenam. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII–XIX w.”, której organizatorami są: Muzeum Okręgowe w Koninie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne, a Oddział Wielkopolski SNAP jest patronem naukowym.

Konferencja skierowana jest głównie do archeologów, historyków oraz detektorystów współpracujących z naukowcami. Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń badawczych, nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz popularyzacja tematyki pól bitewnych.

Muzeum Okręgowe w Koninie we współpracy z Wielkopolskim Forum Eksploracyjno-Historycznym i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód od 2012 roku prowadzi badania archeologiczne pól bitewnych z czasów powstania styczniowego. W skali kraju projekt ten ma charakter pionierski. Aktualnie pojawiła się potrzeba wymiany doświadczeń badawczych z innych okresów historycznych i terenów oraz nawiązania w tym celu kontaktów międzynarodowych. Konferencja dotyczy obszaru szeroko pojętej Europy Środkowej. Zaproszeni są referenci z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Program konferencji >>

Posłowie: Joanna Senyszyn, Robert Obaz, Monika Falej, Robert Kwiatkowski, Magdalena Biejat, Paulina Matysiak, Katarzyna Kotula, Jan Szopiński, Marek Rutka, Krzysztof Śmiszek i Anita Kucharska-Dziedzic złożyli interpelację (nr 8427) do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie planowanej liberalizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czytaj więcej >>

SNAP przypomina, dlaczego musimy bronić zapisu ustawowego, że zabytki archeologiczne są w Polsce własnością państwa, jako istotnej wartości społecznej.

Czytaj więcej >>

Potwierdzona została organizacja XXXXI Zjazdu SNAP w Zielonej Górze. Odbędzie się on 10 października 2020 roku (sobota). Dzień wcześniej, 9 października (piątek), będzie miała miejsce konferencja „Nowe technologie w konserwatorstwie archeologicznym i w ochronie dziedzictwa archeologicznego”.

Do wszystkich decydentów oraz do wszystkich parlamentarzystów wysłane zostało nasze stanowisko w sprawie ewentualnych zmian w prawie dotyczących poszukiwań zabytków z użyciem wykrywacza metali.

Czytaj więcej >>

O ile nie zajdą nadzwyczajne okoliczności związane z obecną pandemią, to przełożony z czerwca XXXXI Zjazd SNAP odbędzie się w Zielonej Górze 10 października 2020 roku (sobota). Dzień wcześniej, tj. 9 października (piątek) obyłaby się konferencja „Nowe technologie w konserwatorstwie archeologicznym i w ochronie dziedzictwa archeologicznego”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy 21. Funeraliów podjęli decyzję o przełożeniu tej konferencji na 16–17 września 2020 roku.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zaplanowana na 16–17 kwietnia 2020 r. XXII Konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2018–2019” została przesunięta na późniejszy termin.

Plakat Funeraliów

Funeralia Lednickie wracają po przerwie! Tegoroczne, 21. Spotkanie, stanowi kontynuację „Funeraliów Lednickich”, które przez 20 lat organizowane były w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a w tym roku odbędą się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, jako XXI Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie — Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Termin: 13–14 maja 2020 r. Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Stąd można pobrać pliki zgłoszeń:

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków opracował ulotkę informacyjną dla inwestorów, objaśniającą podstawową terminologię i procedurę uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie odpowiedzi na pytania typu: dlaczego należy wykonać badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji?, skąd wiadomo, że inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego lub w strefie ochrony konserwatorskiej?, itp.

Czytaj więcej >>

20 stycznia 2020 roku niektórzy archeolodzy otrzymali od swoich Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków „Standardy badań archeologicznych”, opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków. Jednak próba uzyskania tych „Standardów...” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skończyła się niepowodzeniem. Coś jednak udało się nam zdobyć.

Czytaj więcej >>

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosiły XVII edycję (za 2019 rok) Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich archeologów oraz wszystkie instytucje i or­ganizacje archeologiczne do zastanowienia się nad kandydatami do tej Nagrody i do złożenia odpowiednich wniosków do 31 marca 2020 roku na adres Zarządu Głównego SNAP (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań) lub e-mailem na adres: snap@snap.org.pl.

Czytaj więcej >>

17 stycznia 2020 roku Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o dwóch członków. Zarząd Główny zaakceptował kandydatury Lubomiły i Krzysztofa Nowaczyków. Nowym członkom naszego Oddziału gratulujemy!

10 września 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie MKiDN zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami. Jako Stowarzyszenie byliśmy uprawnieni do rekomendowania kandydatów na rzeczoznawców (i z tego uprawnienia korzystaliśmy), dlatego wysłaliśmy nasze uwagi, pomimo że projekt ten nie został poddany konsultacjom społecznym. Brak konsultacji dziwi tym bardziej, że utrzymano w mocy zapis, że jednym z warunków uzyskania statusu rzeczoznawcy jest „pisemna rekomendacja stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami”. Nasze uwagi nie zostały uwzględnione. Czytaj więcej >>

A jednak można! Wnioskodawcy występujący o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie województwa łódzkiego już nie muszą załączać zgody muzeum lub innej instytucji na przechowywanie zabytków archeologicznych. Stało się tak na skutek porozumienia podpisanego pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a muzeami z terenu województwa, które zobowiązały się przyjmować zabytki archeologiczne pochodzące z badań archeologicznych zgodnie z miejscową właściwością. Czyli wnioskodawca będzie je przekazywał do muzeum wskazanego przez ŁWKZ w decyzji, za pośrednictwem urzędu.

Czytaj więcej >>
Plakat konferencji

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Jolanta Goszczyńska, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marzena Szmyt i Prezes Oddziału Wielkopolskiego SNAP prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki zapraszają na sesję: Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce, która odbędzie się 24 października (czwartek) 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27. Początek o godz. 9:00.

Program konferencji >>

17–18 sierpnia 2019 roku odbędzie się VI Grzybowski Turniej Wojów o Koronę Dębów Grzybowskiego Grodu. W oba te dni, w godzinach od 10 do 18, na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie koło Wrześni, obejrzeć będzie można prezentacje i animacje historyczne powstałe przy wykorzystaniu wiedzy o czasach X–XI w., odtwarzanych przez archeologów, historyków i rekonstruktorów historycznych w scenerii prawdziwego grodu. Będą: potyczki turniejowe, wykłady, wystawy, teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne, zabawy edukacyjne i wiele innych atrakcji.

Koszulka z logo SNAP

Można zakupić koszulki z logo SNAP. Cena koszulki to 35,00 zł plus 15,60 zł za przesyłkę. Osoby, które chciałyby zakupić koszulkę proszone są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem rozmiaru) pod adresem e-mail: snap@snap.org.pl.

Niedługo wszyscy członkowie SNAP będą mogli otrzymać nowe legitymacje. Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie skanów zdjęć legitymacyjnych. Wystarczy rozdzielczość 300 dpi, najlepiej w formacie TIF, albo dobrej jakości (czyli niezbyt skompresowany) pliki JPG. Skany proszę przesyłać pod adresem jacwierz@amu.edu.pl.

Delegaci SNAP na zakończonym zjeździe w Łodzi w 2019 roku

W trakcie XXX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SNAP w Łodzi wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został dr hab. Andrzej Michałowski, skarbnikiem dr Daniel Żychliński, a sekretarzem generalnym dr hab. Jacek Wierzbicki.

Wręczenie Nagrody im. K. Dąbrowskiego za 2018 rok

8 czerwca 2019 roku, podczas rozpoczęcia XXX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SNAP w Łodzi, wręczono uroczyście nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzację archeologii. Jej laureatem został dr hab. Jacek Wierzbicki.

Medal Nagrody im. K. Dąbrowskiego za 2018 rok

Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o nowego członka — 7 czerwca 2019 roku Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Barbary Wielgus. Nowemu członkowi naszego Oddziału gratulujemy!

27 i 28 czerwca 2019 roku w Grzybowie będzie odbywać się konferencja naukowa „Konfrontacje grzybowskie — Piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle”

Program konferencji >>

29 maja 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. Prezesem wybrano ponownie dr. hab. Jacka Wierzbickiego. Wiceprezesami zostali dr Daniel Żychliński i mgr Artur Sobucki, sekretarzem mgr Aleksandra Maron, skarbnikiem dr Paulina Suchowska-Ducke, a członkami mgr Agnieszka Krawczewska i mgr Michał Bonk. Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali natomiast dr Jarmila Kaczmarek, mgr Andrzej Krzyszowski i mgr Magdalena Felis.

Delegatami na XXX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SNAP w Łodzi wybrani zostali: Agnieszka Krawczewska, Aleksandra Maron, Andrzej Michałowski, Artur Sobucki, Paulina Suchowska-Ducke i Jacek Wierzbicki.

29 maja 2019 roku o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:15. Wybrane zostaną nowe władze Oddziału (prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz delegaci na XXX Zjazd SNAP w Łodzi.

Jubileuszowy XXX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SNAP odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Rogowska 26. Organizatorzy zaplanowali na 7 czerwca (piątek) po południu okolicznościową konferencję, będącą podsumowaniem 30-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia, oraz spotkanie towarzyskie. Właściwe obrady zjazdu, podczas którego zostaną wybrane nowe władze SNAP, odbędą się 8 czerwca (sobota).

Choć nigdzie się nie przeprowadziliśmy i oficjalną siedzibą Oddziału Wielkopolskiego SNAP nadal pozostaje Collegium Historicum UAM, to w związku ze zmianą nazwy części (w obrębie Kampusu Morasko) ulicy Umultowskiej zmianie uległ nasz adres. Od teraz proszę do nas pisać pod adresem: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (reszta bez zmian).

Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o kolejnego członka — 5 kwietnia 2019 roku Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Łukasza Kaczmarka. Nowemu członkowi naszego Oddziału gratulujemy!

Tadeusz Makiewicz

15 lutego 2019 roku zmarł w wieku 73 lat prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz (1945–2019), były prezes Zarządu Głównego SNAP (w latach 2001–2007), prodziekan Wydziału Historycznego UAM (1987–1990) i dyrektor Instytutu Archeologii UAM (1990–1996), stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung i czło­nek-korespondent Deutsches Archäologisches Institut.

Uroczystości pogrzebowe prof. T. Makiewicza odbędą się 23 lutego o godzinie 11:00 na cmentarzu parafialnym w Skórzewie koło Poznania, przy ul. Kolejowej. Natomiast o godzinie 10:00 odbędzie się msza pogrzebowa w kościele pw. św.św. Marcina i Wincentego w Skórzewie, ul. Poznańska 66.

Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski

Ukazał się piękny tom materiałów pokonferencyjnych pt. „Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski” wydany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, przy współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Na 290 stronach zawiera się w nim 12 artykułów autorstwa 18 nie tylko wielkopolskich archeologów, które chronologicznie obejmują czasy od wczesnego średniowiecza po okres nowożytny.

Czytaj więcej >>

Zapraszamy na wystąpienie dr. Tomasza Borkowskiego (Naczelnik Wydziału Poszukiwań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Wrocław) oraz dr Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań) na temat: „Procedury badawcze Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwania, odkrywania oraz identyfikacji mogił i miejsc pamięci”.

Będzie ono poświęcone zagadnieniom działalności IPN w zakresie prac dotyczących poszukiwania miejsc spoczynku osób poległych w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, przypadków odkrywania mogił ofiar poddanych represji, trybu postępowania podczas identyfikacji pochówków, metodyki prowadzenia badań oraz sporządzania dokumentacji naukowej. Poznanie zestawu konkretnych procedur badawczych wykorzystywanych w pracach nad odkrywaniem miejsc pamięci i rejestrowaniem znalezisk łączonych z nieodległą historią pozwoli przybliżyć zagadnienia poświęcone tej tematyce różnym grupom ze środowiska wielkopolskich archeologów.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego (środa), godz. 11:00, w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27. Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Dzieduszycki

31 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu profesora Wojciecha Dzieduszyckiego. Jednym z miłych akcentów tego wydarzenia było wręczenie dostojnemu Jubilatowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Stosowny dokument w imieniu Zarządu Głównego SNAP przekazał Jacek Wrzesiński.

W związku z początkiem nowego roku 2019 przypominamy, że wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i nadal wynosi 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł rocznie. Składkę najwygodniej opłacić przelewem na konto Oddziału Wielkopolskiego SNAP nr 81 1750 0012 0000 0000 3712 0642.


Aktualności z 2016 roku Aktualności z 2017 roku Aktualności z 2018 roku
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN