logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj
Plakat konferencji

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Jolanta Goszczyńska, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marzena Szmyt i Prezes Oddziału Wielkopolskiego SNAP prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki zapraszają na sesję: Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce, która odbędzie się 24 października (czwartek) 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27. Początek o godz. 9:00.

Program konferencji >>

17–18 sierpnia 2019 roku odbędzie się VI Grzybowski Turniej Wojów o Koronę Dębów Grzybowskiego Grodu. W oba te dni, w godzinach od 10 do 18, na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie koło Wrześni, obejrzeć będzie można prezentacje i animacje historyczne powstałe przy wykorzystaniu wiedzy o czasach X–XI w., odtwarzanych przez archeologów, historyków i rekonstruktorów historycznych w scenerii prawdziwego grodu. Będą: potyczki turniejowe, wykłady, wystawy, teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne, zabawy edukacyjne i wiele innych atrakcji.

Koszulka z logo SNAP

Można zakupić koszulki z logo SNAP. Cena koszulki to 35,00 zł plus 15,60 zł za przesyłkę. Osoby, które chciałyby zakupić koszulkę proszone są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem rozmiaru) pod adresem e-mail: snap@snap.org.pl.

Niedługo wszyscy członkowie SNAP będą mogli otrzymać nowe legitymacje. Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie skanów zdjęć legitymacyjnych. Wystarczy rozdzielczość 300 dpi, najlepiej w formacie TIF, albo dobrej jakości (czyli niezbyt skompresowany) pliki JPG. Skany proszę przesyłać pod adresem jacwierz@amu.edu.pl.

Delegaci SNAP na zakończonym zjeździe w Łodzi w 2019 roku

W trakcie XXX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SNAP w Łodzi wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został dr hab. Andrzej Michałowski, skarbnikiem dr Daniel Żychliński, a sekretarzem generalnym dr hab. Jacek Wierzbicki.

Wręczenie Nagrody im. K. Dąbrowskiego za 2018 rok

8 czerwca 2019 roku, podczas rozpoczęcia XXX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SNAP w Łodzi, wręczono uroczyście nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzację archeologii. Jej laureatem został dr hab. Jacek Wierzbicki.

Medal Nagrody im. K. Dąbrowskiego za 2018 rok

Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o nowego członka — 7 czerwca 2019 roku Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Barbary Wielgus. Nowemu członkowi naszego Oddziału gratulujemy!

27 i 28 czerwca 2019 roku w Grzybowie będzie odbywać się konferencja naukowa „Konfrontacje grzybowskie — Piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle”

Program konferencji >>

29 maja 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. Prezesem wybrano ponownie dr. hab. Jacka Wierzbickiego. Wiceprezesami zostali dr Daniel Żychliński i mgr Artur Sobucki, sekretarzem mgr Aleksandra Maron, skarbnikiem dr Paulina Suchowska-Ducke, a członkami mgr Agnieszka Krawczewska i mgr Michał Bonk. Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali natomiast dr Jarmila Kaczmarek, mgr Andrzej Krzyszowski i mgr Magdalena Felis.

Delegatami na XXX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SNAP w Łodzi wybrani zostali: Agnieszka Krawczewska, Aleksandra Maron, Andrzej Michałowski, Artur Sobucki, Paulina Suchowska-Ducke i Jacek Wierzbicki.

29 maja 2019 roku o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:15. Wybrane zostaną nowe władze Oddziału (prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz delegaci na XXX Zjazd SNAP w Łodzi.

Jubileuszowy XXX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SNAP odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Rogowska 26. Organizatorzy zaplanowali na 7 czerwca (piątek) po południu okolicznościową konferencję, będącą podsumowaniem 30-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia, oraz spotkanie towarzyskie. Właściwe obrady zjazdu, podczas którego zostaną wybrane nowe władze SNAP, odbędą się 8 czerwca (sobota).

Choć nigdzie się nie przeprowadziliśmy i oficjalną siedzibą Oddziału Wielkopolskiego SNAP nadal pozostaje Collegium Historicum UAM, to w związku ze zmianą nazwy części (w obrębie Kampusu Morasko) ulicy Umultowskiej zmianie uległ nasz adres. Od teraz proszę do nas pisać pod adresem: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (reszta bez zmian).

Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o kolejnego członka — 5 kwietnia 2019 roku Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Łukasza Kaczmarka. Nowemu członkowi naszego Oddziału gratulujemy!

Tadeusz Makiewicz

15 lutego 2019 roku zmarł w wieku 73 lat prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz (1945–2019), były prezes Zarządu Głównego SNAP (w latach 2001–2007), prodziekan Wydziału Historycznego UAM (1987–1990) i dyrektor Instytutu Archeologii UAM (1990–1996), stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung i czło­nek-korespondent Deutsches Archäologisches Institut.

Uroczystości pogrzebowe prof. T. Makiewicza odbędą się 23 lutego o godzinie 11:00 na cmentarzu parafialnym w Skórzewie koło Poznania, przy ul. Kolejowej. Natomiast o godzinie 10:00 odbędzie się msza pogrzebowa w kościele pw. św.św. Marcina i Wincentego w Skórzewie, ul. Poznańska 66.

Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski

Ukazał się piękny tom materiałów pokonferencyjnych pt. „Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski” wydany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, przy współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Na 290 stronach zawiera się w nim 12 artykułów autorstwa 18 nie tylko wielkopolskich archeologów, które chronologicznie obejmują czasy od wczesnego średniowiecza po okres nowożytny.

Czytaj więcej >>

Zapraszamy na wystąpienie dr. Tomasza Borkowskiego (Naczelnik Wydziału Poszukiwań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Wrocław) oraz dr Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań) na temat: „Procedury badawcze Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwania, odkrywania oraz identyfikacji mogił i miejsc pamięci”.

Będzie ono poświęcone zagadnieniom działalności IPN w zakresie prac dotyczących poszukiwania miejsc spoczynku osób poległych w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, przypadków odkrywania mogił ofiar poddanych represji, trybu postępowania podczas identyfikacji pochówków, metodyki prowadzenia badań oraz sporządzania dokumentacji naukowej. Poznanie zestawu konkretnych procedur badawczych wykorzystywanych w pracach nad odkrywaniem miejsc pamięci i rejestrowaniem znalezisk łączonych z nieodległą historią pozwoli przybliżyć zagadnienia poświęcone tej tematyce różnym grupom ze środowiska wielkopolskich archeologów.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego (środa), godz. 11:00, w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27. Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Dzieduszycki

31 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu profesora Wojciecha Dzieduszyckiego. Jednym z miłych akcentów tego wydarzenia było wręczenie dostojnemu Jubilatowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Stosowny dokument w imieniu Zarządu Głównego SNAP przekazał Jacek Wrzesiński.

W związku z początkiem nowego roku 2019 przypominamy, że wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i nadal wynosi 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł rocznie. Składkę najwygodniej opłacić przelewem na konto Oddziału Wielkopolskiego SNAP nr 81 1750 0012 0000 0000 3712 0642.


Aktualności z 2016 roku Aktualności z 2017 roku Aktualności z 2018 roku
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN