SNAP
Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
odbędzie się 18 czerwca (sobota)
o godz. 10:00
(pierwszy termin, drugi termin: godz. 11:00)
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
Walne Zebranie Członków Oddziału w Poznaniu
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
odbędzie się 2 czerwca (czwartek)
o godz. 12:30

w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH (SNAP), to towarzystwo naukowe powołane do życia w 1989 roku. Bezpośrednią przyczyną jego powstania było całkowite przejęcie kontroli — nad istniejącym wówczas Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym — przez numizmatyków, do czego doszło na zjeździe tego towarzystwa w 1988 roku. Pierwszym prezesem SNAP była przez 6 lat (2 kadencje) prof. Zofia Kurnatowska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.


SNAP pragnie kontynuować tradycje Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, które powstało na zjeździe w Nowej Hucie w 1953 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w Poznaniu (zał. 1920 r.), Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu (zał. 1948 r.) oraz Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie i Krakowie, przemianowanego w 1972 roku na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.


Obecnie SNAP jest organizacją zawodową o charakterze społecznym, która zrzesza specjalistów w zakresie archeologii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współpracujących, działających w dziedzinie badań archeologicznych, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział w Poznaniu
Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN