SNAP

18 czerwca odbył się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, na którym m.in. wybrano nowe władze SNAP. Prezydium Zarządu pozostało bez zmian, a więc prezesem jest nadal dr hab. Krzysztof Walenta, wiceprezesami dr hab. prof UAM Andrzej Michałowski i mgr Alina Jaszewska, sekretarzem generalnym mgr Renata Wiloch-Kozłowska, a skarbnikiem mgr Aleksander Andrzejewski. Zmiany zaszły za to wśród członków Zarządu. Obecnie są to: dr hab. prof UWr Artur Błażejewski, dr Janusz Budziszewski, dr hab. Mirosław Hoffmann, dr Andrzej Janowski, mgr Andrzej Jaskuła, mgr Jacek Koj, mgr Witold Migal i mgr Jacek Wrzesiński.

2 czerwca 2016 roku, w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, przyjęto jednogłośnie wniosek o zmianę nazwy Oddziału z „Oddział w Poznaniu” na „Oddział Wielkopolski”. Wniosek ten został przedłożony Zarządowi Głównemu, który na zebraniu w dniu 3 czerwca br. w Łodzi podjął uchwałę o zmianie nazwy.

2 czerwca 2016 roku w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd Oddziału:

  • Prezes: dr hab. Jacek Wierzbicki
  • Wiceprezes: dr Artur Różański
  • Wiceprezes: dr Daniel Żychliński
  • Sekretarz: mgr Agnieszka Krawczewska
  • Skarbnik: dr Michał Krueger
  • Członek: mgr Anna Skrzeczyńska
  • Członek: mgr Artur Sobucki

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • dr Jarmila Kaczmarek
  • dr Andrzej Krzyszowski
  • mgr Piotr Pawlak

Serdeczne podziękowania dla członków ustępującego Zarządu za wiele lat pracy!

STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH (SNAP), to towarzystwo naukowe powołane do życia w 1989 roku. Bezpośrednią przyczyną jego powstania było całkowite przejęcie kontroli — nad istniejącym wówczas Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym — przez numizmatyków, do czego doszło na zjeździe tego towarzystwa w 1988 roku. Pierwszym prezesem SNAP była przez 6 lat (2 kadencje) prof. Zofia Kurnatowska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.


SNAP pragnie kontynuować tradycje Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, które powstało na zjeździe w Nowej Hucie w 1953 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w Poznaniu (zał. 1920 r.), Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu (zał. 1948 r.) oraz Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie i Krakowie, przemianowanego w 1972 roku na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.


Obecnie SNAP jest organizacją zawodową o charakterze społecznym, która zrzesza specjalistów w zakresie archeologii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współpracujących, działających w dziedzinie badań archeologicznych, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN